Οικοδομικές Άδειες

Μία οικοδομική άδεια αποτελείται από πέντε μέρη 

 • Προσχέδια
 • Σύνταξη μελετών
 • Διαπεραίωση φακέλου
 • Project management έργου
 • Επίβλεψη έργου

Η HELga μπορεί να αναλάβει το σύνολο αυτών των εργασιών με τους μηχανικούς που έχει στο δυναμικό της και την εμπειρία της στον χώρο της κατασκευής , χωρίς ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει τους απαιτούμενους μηχανικούς και συνεργεία προκειμένου να φέρει ης πέρας το έργο του. Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να εργαστεί σε όλα αλλά και σε όποια από τα προαναφερόμενα μέρη κριθεί ανάγκη τμηματικά . 

Τρόπος εργασίας:

Έπειτα από την δήλωση ενδιαφέροντος του πελάτη για την δημιουργία μίας κατασκευής , δίνοντας μας τις απαραίτητες πληροφορίες του χώρου που θέλει να δημιουργήσει και της χρήσης που θα εγκαταστήσει σε αυτόν , ξεκινάει ο σχεδιασμός. Οι εργασίες ξεκινάνε με τον πολεοδομικό έλεγχο , την καταλληλότητα του ακινήτου και έγκριση της νομιμότητας εγκατάστασης της χρήσης αυτής από το πολεοδομικό γραφείο . Εφόσον επιτρέπεται η εγκατάσταση της χρήσης που μας ενδιαφέρει , το αρχιτεκτονικό τμήμα της HELga αρχίζει την σύνθεση και την παραγωγή προσχεδίων διαφορετικών λύσεων , όπου ο πελάτης θα επιλέξει αυτή που τον ενδιαφέρει . Μετά την επιλογή κάποιας αρχιτεκτονικής λύσης , δίνετε η δυνατότητα στον πελάτη να την δει και σε 3D απεικόνιση . 

Από την στιγμή που  η αρχιτεκτονική μελέτη οριστικοποιηθεί ξεκινάει η σύνταξη και των υπόλοιπων μελετών που απαιτούνται , όπως το τοπογραφικό διάγραμμα και οι μηχανολογικές μελέτες . 

Αφού γίνει ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου πρωτοκολλείται στο πολεοδομικό γραφείο της περιοχής για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των μελετών , με σκοπό την έκδοση της άδειας δόμησης. 

 Η HELga αναλαμβάνοντας το project management του έργου αναλαμβάνει να συγκεντρώσει οικονομικές προσφορές από όλα τα συνεργεία που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου . Η συγκομιδή των προσφορών γίνετε από συνεργεία που η εταιρεία έχει ξανασυνεργασθεί στο παρελθόν , από συνεργεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας με την εταιρεία αλλά και από συνεργεία που τυχόν μας προτείνει ο πελάτης , με σκοπό την σύνταξη ενός προϋπολογισμού που θα προκύψει έως το πέρας των εργασιών , με υποσύνολα ανά φάση εργασίας. Η εταιρεία επίσης αναλαμβάνει την διεκπεραίωση για την σύνδεση του έργου με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας , καθώς και την ηλεκτρονική κατάθεση των ΑΠΔ στο ΙΚΑ .

Η εταιρεία αναθέτει σε συνεργάτη μηχανικό από το δυναμικό της την κύρια επίβλεψη του έργου ,όλων των φάσεων της κατασκευής. Ο οποίος είναι υποχρεωμένος να έχει τον γενικό έλεγχο του έργου , την εξασφάλιση ασφαλής εργασίας των εργαζομένων σε αυτό , την καθημερινή έκδοση προγράμματος εργασιών και την καθημερινή ενημέρωση του πελάτη για την εξέλιξη των εργασιών . Εκτός από τον κύριο επιβλέπων μηχανικό η εταιρεία σε κάθε φάση του έργου αναθέτει αρμόδιο διπλωματούχο μηχανικό (αρχιτέκτων μηχανικό , πολιτικό μηχανικό , μηχανολόγο μηχανικό , ηλεκτρολόγο μηχανικό) για τον έλεγχο της σωστής τήρησης τον μελετών , οι οποίοι ενημερώνονται από τον κύριο επιβλέπων . 

Επειδή πλέον με την ισχύουσα νομοθεσία οι κατασκευές κατά την διάρκεια αλλά και με την παράδοση ελέγχονται από μηχανικούς της υπηρεσίας δόμησης επιλέγει να αναθέτει την επίβλεψη αυτών σε μηχανικούς που ανήκουν στο σώμα των ελεγκτών δόμησης . 

Με την παράδοση του έργου και εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί η HELga μπορεί να ασχοληθεί με την εσωτερική διακόσμηση των χώρων και τον υλικών που θα χρησιμοποιηθούν με το τμήμα  τον αρχιτεκτόνων εσωτερικού χώρου που έχει στο δυναμικό της. 

Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων

Η HELga είναι σε θέση να βοηθήσει έναν ελεύθερο επαγγελματία με πολλούς τρόπους. 

 • Την εύρεση του κατάλληλου επαγγελματικού χώρου  από την μεγάλη γκάμα που έχει στον κατάλογο των επαγγελματικών ακινήτων που είναι προς πώληση ή ενοικίαση σε όλες τις περιοχές 
 • Την εξακρίβωση αν η χρήση που θέλει να εγκαταστήσει επιτρέπεται στην περιοχή του ακινήτου σύμφωνα με τον Γενικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό της περιοχής
 • Την έκδοση άδειας λειτουργίας από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της Υγειονομικής υπηρεσίας αν αφορά κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
 • Την έκδοση άδειας από το πολεοδομικό γραφείο για της εργασίες που επρόκειτο να κάνει στον χώρο
 • Την έγκριση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και σύνταξη μελέτης πυροπροστασίας όπου αυτή απαιτείται
 • Τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του χώρου σύμφωνα με τις ανάγκες του πελάτη και της χρήσεως που θέλει να εγκαταστήσει σε αυτόν
 • Την σύνταξη οικονομικής προσφοράς για την ανακαίνιση του χώρου 
 • Την ανακαίνιση του επαγγελματικού χώρου από τα συνεργαζόμενα συνεργεία της εταιρείας υπό την επίβλεψη των μηχανικών μας

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Η μηχανικοί της HELga έχοντας παρακολουθήσει όλους τους μέχρι τώρα νόμους περί τακτοποίησης αυθαιρέτων , είναι σε θέσει να ασχοληθούν με την τακτοποίηση του ακινήτου σας με τον ισχύοντα νόμο 4178/2013. Η διαδικασία και τα στάδια υλοποίησης είναι τα εξής :

 • Αυτοψία στο ακίνητο σας με σκοπό την καταγραφή των αυθαιρεσιών , την λήψη φωτογραφιών περιμετρικά του κτιρίου , την μέτρηση του οικοπέδου με την χρήση συντεταγμένων ΕΓΣΑ με σκοπό την σύνταξη τοπογραφικού διαγράμματος αν αυτό απαιτείται 
 • Διενέργεια πολεοδομικού ελέγχου με σκοπό την νομιμοποίηση των αυθαιρεσιών με την έκδοση άδειας νομιμοποίησης 
 • Σύνταξη των απαιτούμενων φύλλων καταγραφές για να προκύψει το ύψος του προστίμου αλλά και οι δυνατότητες αποπληρωμής αυτού
 • Αφού επιλεγεί από τον δικαιούχο ο τρόπος αποπληρωμής του προστίμου , γίνετε από τους μηχανικούς μας η ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης στο σύστημα του ΤΕΕ και εκδίδονται οι εντολές πληρωμής
 • Σύνταξη των απαιτούμενων κατά περίπτωση μελετών και η ηλεκτρονική υποβολή αυτών

Ο δικαιούχος με το πέρας της διαδικασίας λαμβάνει από την HELga αντίγραφα των μελετών που έχουν υποβληθεί και την δήλωση περαίωσης(οριστικής υποβολής) της τακτοποίησης των αυθαιρεσιών

helga.gr | Κατασκευή | Μελέτη | Αναβάθμιση | Σχεδιασμός | Μεσιτικά
Developed with a lot of by Lefteris Vls