Ενεργειακά Πιστοποιητικά (ΠΕΑ)

Η εταιρεία HELga έχει στο δυναμικό της πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Το (ΠΕΑ) κατατάσσει το ακίνητο σε μία κατηγορία ενεργειακής απόδοσης , η κατάταξη αυτή γίνετε με γνώμονα το έτος κατασκευής, την μόνωση του κελύφους ενός κτιρίου , το υλικό και το εμβαδό των εξωτερικών κουφωμάτων , την θέση του κτιρίου και τις σκιάσεις που δέχεται , τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης που διαθέτη το κτίριο κ.α. . Στόχο έχει να μας δώσει την κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου . 

Το  πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απαιτείται πλέον για την μίσθωση ενός κτιρίου καθώς επίσης και για την σύσταση συμβολαιογραφικής πράξεις που αφορά ένα ακίνητο.  Επίσης είναι ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη ενός ακινήτου σε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας .  

Ενεργειακή Αναβάθμιση

Η εταιρεία HELga έχοντας πράσινη συνείδηση , στην προσπάθεια της να συμβάλει στην πράσινη ανάπτυξη , αναλαμβάνει την ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων από την σκοπιά του μελετητή αλλά και σε κατασκευαστικό επίπεδο από τα καταρτισμένα συνεργεία που έχει στο δυναμικό της . Έχοντας στο δυναμικό της μηχανικούς με την πιστοποίηση του ενεργειακού επιθεωρητή αναλαμβάνει να μελετήσει κτίρια με σκοπό να τα κατατάξει στην ενεργειακή βαθμίδα που ανήκουν. Αφού γίνει η κατάταξη του ακινήτου μελετάτε ο βέλτιστος τρόπος αναβάθμισης του κτιρίου για την μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας . Από την μελέτη αυτή προκύπτουν διάφορα σενάρια επεμβάσεων και τα αποτελέσματα αυτών , έτσι ώστε να κοστολογηθούν και να επιλέξει ο πελάτης αυτό που τον ενδιαφέρει . 

Η όλη αναβάθμιση του ακινήτου και κυρίως το κόστος αυτής θα μπορούσε να είναι κάτω από την ομπρέλα προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας ,τα οποία είναι επιδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση , εφόσον ο δικαιούχος πληρεί τα απαραίτητα κριτήρια εκλεξιμότητας . Η HELga έχοντας αναλάβει και διεκπεραιώσει  πολλές υποθέσεις που έχουν ενταχθεί σε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας , είναι σε θέση να αναλάβει όλη την διαδικασία υποβολής φακέλου ένταξης στα επιδοτούμενα προγράμματα.     

 

helga.gr | Κατασκευή | Μελέτη | Αναβάθμιση | Σχεδιασμός | Μεσιτικά
Developed with a lot of by Lefteris Vls