Η εταιρεία HELga έχει στο δυναμικό της πιστοποιημένους ενεργειακούς επιθεωρητές για την έκδοση πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης (ΠΕΑ). Το (ΠΕΑ) κατατάσσει το ακίνητο σε μία κατηγορία ενεργειακής απόδοσης , η κατάταξη αυτή γίνετε με γνώμονα το έτος κατασκευής, την μόνωση του κελύφους ενός κτιρίου , το υλικό και το εμβαδό των εξωτερικών κουφωμάτων , την θέση του κτιρίου και τις σκιάσεις που δέχεται , τα συστήματα θέρμανσης – ψύξης που διαθέτη το κτίριο κ.α. . Στόχο έχει να μας δώσει την κατανάλωση ενέργειας ενός κτιρίου

Το  πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης απαιτείται πλέον για την μίσθωση ενός κτιρίου καθώς επίσης και για την σύσταση συμβολαιογραφικής πράξης που αφορά ένα ακίνητο.  Επίσης είναι ένα από τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για ένταξη ενός ακινήτου σε πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας .  

 

helga.gr | Κατασκευή | Μελέτη | Αναβάθμιση | Σχεδιασμός | Μεσιτικά
Developed with a lot of by Lefteris Vls