Μία οικοδομική άδεια αποτελείται από πέντε μέρη:

  • Προσχέδια
  • Σύνταξη μελετών
  • Διακπεραίωση φακέλου
  • Project management έργου
  • Επίβλεψη έργου

Η HELga μπορεί να αναλάβει το σύνολο αυτών των εργασιών με τους μηχανικούς που έχει στο δυναμικό της και την εμπειρία της στον χώρο της κατασκευής , χωρίς ο εκάστοτε ιδιοκτήτης να είναι υποχρεωμένος να αναζητήσει τους απαιτούμενους μηχανικούς και συνεργεία προκειμένου να φέρει εις πέρας το έργο του. Η εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να εργαστεί σε όλα αλλά και σε όποια από τα προαναφερόμενα μέρη κριθεί ανάγκη τμηματικά . 

Τρόπος εργασίας:

Έπειτα από την δήλωση ενδιαφέροντος του πελάτη για την δημιουργία μίας κατασκευής , δίνοντας μας τις απαραίτητες πληροφορίες του χώρου που θέλει να δημιουργήσει και της χρήσης που θα εγκαταστήσει σε αυτόν, ξεκινάει ο σχεδιασμός. Οι εργασίες ξεκινάνε με τον πολεοδομικό έλεγχο, την καταλληλότητα του ακινήτου και έγκριση της νομιμότητας εγκατάστασης της χρήσης αυτής από το πολεοδομικό γραφείο . Εφόσον επιτρέπεται η εγκατάσταση της χρήσης που μας ενδιαφέρει , το αρχιτεκτονικό τμήμα της HELga αρχίζει την σύνθεση και την παραγωγή προσχεδίων διαφορετικών λύσεων , όπου ο πελάτης θα επιλέξει αυτή που τον ενδιαφέρει . Μετά την επιλογή κάποιας αρχιτεκτονικής λύσης , δίνετε η δυνατότητα στον πελάτη να την δει και σε 3D απεικόνιση . 

Από την στιγμή που  η αρχιτεκτονική μελέτη οριστικοποιηθεί ξεκινάει η σύνταξη και των υπόλοιπων μελετών που απαιτούνται, όπως το τοπογραφικό διάγραμμα και οι μηχανολογικές μελέτες . 

Αφού γίνει ο έλεγχος της πληρότητας του φακέλου πρωτοκολλείται στο πολεοδομικό γραφείο της περιοχής για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος των μελετών, με σκοπό την έκδοση της άδειας δόμησης. 

 Η HELga αναλαμβάνοντας το project management του έργου αναλαμβάνει να συγκεντρώσει οικονομικές προσφορές από όλα τα συνεργεία που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου . Η συγκομιδή των προσφορών γίνεται από συνεργεία που η εταιρεία έχει συνεργασθεί ξανά στο παρελθόν, από συνεργεία που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον συνεργασίας με την εταιρεία αλλά και από συνεργεία που τυχόν μας προτείνει ο πελάτης , με σκοπό την σύνταξη ενός προϋπολογισμού που θα προκύψει έως το πέρας των εργασιών, με υποσύνολα ανά φάση εργασίας. Η εταιρεία επίσης αναλαμβάνει την διεκπεραίωση για την σύνδεση του έργου με τις εταιρείες κοινής ωφέλειας , καθώς και την ηλεκτρονική κατάθεση των ΑΠΔ στο ΙΚΑ .

Η εταιρεία αναθέτει σε συνεργάτη μηχανικό από το δυναμικό της την κύρια επίβλεψη του έργου ,όλων των φάσεων της κατασκευής, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να έχει τον γενικό έλεγχο του έργου, την εξασφάλιση ασφαλής εργασίας των εργαζομένων σε αυτό , την καθημερινή έκδοση προγράμματος εργασιών και την καθημερινή ενημέρωση του πελάτη για την εξέλιξη των εργασιών . Εκτός από τον κύριο επιβλέπων μηχανικό η εταιρεία σε κάθε φάση του έργου αναθέτει αρμόδιο διπλωματούχο μηχανικό (αρχιτέκτων μηχανικό , πολιτικό μηχανικό , μηχανολόγο μηχανικό , ηλεκτρολόγο μηχανικό) για τον έλεγχο της σωστής τήρησης τον μελετών , οι οποίοι ενημερώνονται από τον κύριο επιβλέπων . 

Επειδή πλέον με την ισχύουσα νομοθεσία οι κατασκευές κατά την διάρκεια αλλά και με την παράδοση ελέγχονται από μηχανικούς της υπηρεσίας δόμησης επιλέγει να αναθέτει την επίβλεψη αυτών σε μηχανικούς που ανήκουν στο σώμα των ελεγκτών δόμησης . 

Με την παράδοση του έργου και εφόσον ο πελάτης το επιθυμεί η HELga μπορεί να ασχοληθεί με την εσωτερική διακόσμηση των χώρων και τον υλικών που θα χρησιμοποιηθούν με το τμήμα  τον αρχιτεκτόνων εσωτερικού χώρου που έχει στο δυναμικό της. 

helga.gr | Κατασκευή | Μελέτη | Αναβάθμιση | Σχεδιασμός | Μεσιτικά
Developed with a lot of by Lefteris Vls